1. NGUYÊN TẮC CHUNG

1.1 Sản phẩm được bảo hành quy định trong chính sách bảo hành này là các phần cứng của Sản phẩm được giao dịch theo Điều khoản dịch vụ website thương mại điện tử store.dsign.vn sau đây được viết tắt là “Quy chế hoạt động”.

1.2 Sản phẩm được bảo hành miễn phí trong thời hạn bảo hành

1.3 DSIGN cam kết bảo hành Sản phẩm trong thời gian tối đa là 07 ngày làm vệc kể từ ngày DSIGN nhận được Sản phẩm bảo hành.

1.4 Các Sản phẩm tặng kèm không được bảo hành

1.5 Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế theo chính sách bảo hành được DSIGN bảo hành tiếp cho thời gian bảo hành còn lại của Sản phẩm.

1.6 Sản phẩm hư hỏng hoặc bị thay thế theo chính sách bảo hành mặc nhiên thuộc về DSIGN

2. THỜI HẠN BẢO HÀNH

- Thời hạn bảo hành được tính từ ngày Sản phẩm được bán cho Khách hàng (Theo thông tin xuất Sản phẩm trên hệ thống DSIGN).

- Thời hạn bảo hành được quy định chi tiết cho từng Sản phẩm DSIGN phân phối.

3. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

3.1 Điều kiện bảo hành Sản phẩm:

- Sản phẩm còn nguyên dạng

- Tem trên Sản phẩm còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cạo sửa, không rách mờ, không bóc ra dán lại hay tẩy xóa;

- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất (theo quy định bảo hành Sản phẩm của từng thương hiệu)

- Không thuộc trường hợp không được bảo hành;

- Còn trong thời hạn bảo hành.

3.2 Các trường hợp không được bảo hành

3.2.1 Những trường hợp không thuộc bảo hành: Sản phẩm bị hư hỏng do lắp ráp, kết nối sai quy cách; sử dụng không đúng hướng dẫn/mục đích; tự ý tháo gỡ, can thiệp vào Sản phẩm hoặc sửa chữa ở những nơi không được sự ủy nhiệm của DSIGN; làm bể vỡ, do động vật, sâu bọ phá, rách/mất/bị cao sử tem bảo hành; rách/mất/bị cạo sửa tem SN/IMEI; Khách hàng tự ý tháo gỡ, can thiệp vào Sản phẩm; hao mòn tự nhiên hoặc do quá trình cũ đi thông thường của Sản phẩm; Hư hỏng bề ngoài bao gồm nhưng không giới hạn ở các vết xước, vết lõm trên Sản phẩm trừ trường hợp sự cố xảy ra do lỗi về vật liệu hoặc gia công; Hư hỏng do chiến tranh, khủng bố, hỏa hoạn, tai nạn, rỉ sét, bức xạ, thiên tai, sử dụng trọng điều kiện không bình thường; Hư hỏng do sử dụng hoặc điều kiện bảo quản hay thông số môi trường không đúng với hướng dẫn sử dụng, Hư hỏng do sử dụng cùng với linh kiện/phụ kiện hoặc Sản phẩm của bên thứ ba không đáp ứng thông số kỹ thuật của Nhà cung cấp hoặc hư hỏng gây ra bởi phần mềm của bên thứ 3 hoặc virus; hay mất mát phần mềm hoặc dữ liệu xảy ra trong quá trình sửa chữa hoặc thay thế.

3.2.2 Không thuộc điều kiện bảo hành từ nhà cung cấp thương hiệu Sản phẩm

3.2.3 Đã hết thời gian bảo hành

3.3 Khi đã hết các trường hợp không được bảo hành quy định tại mục 3.2, yêu cầu bảo hành của Khách hàng sẽ được xem là sửa chữa ngoài bảo hành.

Những trường hợp sửa chữa ngoài bảo hành, DSIGN sẽ thông báo đến Khách hàng biết, Khách hàng có thể chấp nhận hoặc từ chối. Trong trường hợp Khách hàng chấp nhận, Khách hàng cần thanh toán phí sửa chữa theo bảng giá của DSIGN hoặc  từ Nhà cung cấp thương hiệu Sản phẩm đó. Trong trường hợp Khách hàng từ chối, DSIGN sẽ trả lại Sản phẩm cho Khách hàng.

4. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

4.1 Đối với Sản phẩm

- Trường hợp Sản phẩm được bán trong 30 ngày đầu tiên bị lỗi do nhà sản sản xuất được 01 đổi 01.

- Trường hợp Sản phẩm được bán sau 30 ngày đến hết thời hạn bảo hành: sửa chữa miễn phí

- Hoặc theo chính sách riêng cụ thể cho từng Sản phẩm theo từng thời kỳ do DSIGN quy định

4.2 Đối với phụ kiện

- Chính sách 01 đổi 01 được áp dụng trong suốt thời gian bảo hành của phụ kiện (Không sửa Phụ kiện)

5. QUY TRÌNH THỰC HIỆN BẢO HÀNH

Quy trình thực hiện bảo hành được DSIGN quy định theo các bước như sau:

Bước 1: Khách hàng gửi Sản phẩm cần bảo hành đến DSIGN theo 01 trong 03 phương cách sau:

+ Trực tiếp đến DSIGN để bảo hành

+ Gửi Sản phẩm tới DSIGN (Chi phí gửi Sản phẩm cần bảo hành qua DSIGN do Khách hàng chi trả)

+ Trực tiếp tới nhà cung cấp Sản phẩm để bảo hành

Bước 2: DSIGN kiểm tra Sản phẩm

+ Nếu Sản phẩm đủ điều kiện được bảo hành:

- Sản phẩm điện tử: Được gửi về nhà cung cấp thương hiệu đó để kiểm tra Sản phẩm

- Sản phẩm thông thường khác: DSIGN tiến hành bảo hành Sản phẩm cho Khách hàng

+ Nếu Sản phẩm KHÔNG đủ điều kiện được bảo hành: DSIGN sẽ thông báo đến Khách hàng biết theo quy định tại Mục 3.3

Bước 3: DSIGN gửi trả Sản phẩm đã bảo hành/Sản phẩm đổi cho Khách hàng theo các cách sau

+ Nhận lại trực tiếp tại DSIGN

+ Gửi giao hàng về lại cho Khách hàng (Chi phí gửi Sản phẩm do Khách hàng chi trả)

6. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

- Đóng gói Sản phẩm cần bảo hành an toàn và ổn định.

- Sử dụng một nhãn ghi địa chỉ rõ rang, đầy đủ thông tin người gửi và người nhận. DSIGN không chịu trách nhiệm về mất mát, hỏng hóc Sản phẩm trong quá trình Khách hàng gửi Sản phẩm tới DSIGN để bảo hành.

- Đảm bảo rằng Khách hàng đã sao lưu toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trên Sản phẩm của mình và gỡ bỏ bất kỳ dữ liệu cá nhân, bí mật hoặc thuộc quyền sử hữu riêng trước khi bắt đầu quá trình bảo hành, nếu có.

- Khách hàng đồng ý rằng DSIGN có thể xóa bất kỳ dữ liệu, phần mềm hoặc chương trình nào được cài đặt trên Sản phẩm và không có trách nhiệm phục hồi. Khách hàng có trách nhiệm đề phòng mất mát, hỏng hóc hoặc những tổn thất vô tình trên dữ liệu của Khách hàng xảy ra do không sao lưu trước cũng như do xóa dữ liệu khỏi Sản phẩm.

7. XỬ LÝ SẢN PHẨM BẢO HÀNH

DSIGN có quyền xử lý Sản phẩm bảo hành theo quy định sau:

- Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc bảo hành, nếu Khách hàng không đến nhận lại Sản phẩm bảo hành hoặc DSIGN không liên lạc được với Khách hàng theo thông tin mà Khách hàng cung cấp thì được xem là Khách hàng từ bỏ Sản phẩm.

- Khi Khách hàng từ bỏ Sản phẩm, Sản phẩm được DSIGN xử lý theo một trong những cách thức sau:

+ Tiêu hủy, bỏ Sản phẩm;

+ Có quyền nhưng không có nghĩa vụ lưu giữ Sản phẩm. Trường hợp lưu giữ, DSIGN không chịu trách nhiệm nếu Sản phẩm bị hư hỏng, mất mát, hoa mòn tự nhiên. Trường hợp Khách hàng yêu cầu nhận lại Sản phẩm bảo hành, DSIGN giao Sản phẩm bảo hành nếu còn và thu phí lưu giữ và chi phí khác, đồng thời không đảm bảo Sản phẩm có thể sử dụng theo tình trang như trước khi bảo hành.

Ban quản trị DSIGN

Thu gọn